Coca-Cola. Kampania “Zmysły – smak”.

Największy outdoor w Europie i prawdopodobnie na świecie w 2000 r.

Kampania wyróżniona przez centralę w Atlancie tytułem “przełomowej" Adaptowana na rynki środkowo-europejskie.

Projekt zrealizowany podczas pracy w agencji Publicis. Art Director: Krzysztof Podbielski Fot.: Magda Wunsche