Pomóż z klasą to spot skierowany do uczniów szkół, zachęcający do udziału w akcji Wielkitalerz.pl – dożywiania dzieci z warszawskiej Pragi. 2018 r.