GILETTE. Najlepsze dla mężczyzny, także na Święta.

Print, 2012 r.